Category archives: Koinonia

 • Všetkým bratom a sestrám z Oáz - Realít Koinonie Ján Krstiteľ Kristus vstal z mŕtvych! Milá sestra, milý brat, podľa toho, čo sa dozvedáme z médií, sa zdá, že po dvoch rokoch sa objavujú pozitívne signály, ktoré v nás vzbudzujú nádej na koniec pandémie. Veľkonočné obdobie, bez toho, aby sme museli byť prorokmi, by nás malo obdarovať milosťou vrátiť sa k spoločenskému životu, a teda i k účasti na našich zvyčajných komunitných stretnutiach. Aby sme s plným vedomím prežívali tajomstvo Ježišov... [read more]
 • Všetkým bratom a sestrám z Oáz - Realít Koinonie Ján Krstiteľ Kristus vstal z mŕtvych! „Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.“ (Rim 8,25) Milá sestra, milý brat, advent je čas venovaný očakávaniu Ježišovho narodenia.Vianoce sú sviatkami udalosti, ktorá sa skutočne stala pred viac ako dvetisíc rokmi v odľahlom kúte rímskeho impéria a uprostred malého národa s pradávnou históriou - v Izraeli. Tento ľud nás viac ako ktorýkoľvek iný učí, aký dôležitý je čas, a v dôsledku ... [read more]
 • Všetkým bratom a sestrám z Oáz - Realít Koinonie Ján Krstiteľ Kristus vstal z mŕtvych! Milé sestry a milí bratia, od začiatku pandémie a reštrikčných opatrení, s ktorými sa viac či menej všetci ešte stále konfrontujeme uplynul rok. Zmenilo sa veľa vecí v spôsobe nášho života a predovšetkým v našom štýle prežívania vzájomných vzťahov, ktoré sa vyznačujú vrelým prijatím - bozkom, objatím a stiskom ruky. Akokoľvek môže byť tento čas dlhý, skôr či neskôr sa skončí, možno nerovnomerne a pomaly, a... [read more]
 • Všetkým bratom a sestrám z Oáz - Realít Koinonie Ján Krstiteľ Kristus vstal z mŕtvych! Milá sestra a milý brat, začiatok Lukášovho evanjelia hovorí o prorockej službe Jána Krstiteľa a zvlášť o jeho posolstve, ktoré určite nebolo priťahujúce: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu?“ (Lk 3, 7). Predstavte si, ak by sme aj my, ako dnešný Ján Krstiteľ, vyšli do ulíc s posolstvom tohto typu, do dnešnej atmosféry utrpenia a neistoty; aj bez Covid-19 by nás lynčovali a ani ... [read more]
 • Kristus vstal z mŕtvych! Milí bratia a sestry, informujeme vás o Twitter účte generálneho pastiera o. Giuseppe De Nardi: @P_GeneraleKoGB Môžete si ho pozrieť kliknutím na ikonu Twitter v pravom hornom rohu tejto stránky alebo na tejto adrese: https://twitter.com/P_GeneraleKoGB
 • Kristus vstal z mŕtvych! Milí bratia a sestry, zdieľame vám nový videoklip k piesni „È la tua gloria“ (Je to tvoja sláva), ktorý vytvorila oáza Biella a je venovaný nášmu drahému zakladateľovi otcovi Ricardovi. Pieseň opisuje prijatie proroctva o Camparme. Ešte raz špeciálne ďakujeme otcovi Ricardovi za jeho vernosť Pánovmu povolaniu v založení Koinonie Ján Krstiteľ v Camparme a taktiež vďaka oáze Biella za túto krásnu pieseň a klip! ... [read more]
 • Všetkým bratom a sestrám z Oáz - Realít Koinonie Ján Krstiteľ Kristus vstal z mŕtvych! „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ (Lk 10, 25) S touto otázkou sa jeden zákonník obráti na Ježiša, aby ho vyskúšal. Srdce tohto znalca zákona nie je priame, ale otázka položená Ježišovi je určite podstatná a je dobré položiť si ju, najmä počas pôstneho obdobia. Výraz použitý v otázke “robiť, aby“ zdôrazňuje typicky židovskú mentalitu zákonníka a poukazuje na to, že nemôžeme... [read more]
 • Všetkým bratom a sestrám z Oáz - Realít Koinonie Ján Krstiteľ Kristus vstal z mŕtvych! Milá sestra a milý brat, znova nadišiel čas, ktorý nás vovádza a pripravuje na sviatky Vianoc. Tento rok bol však obzvlášť významný a poznačený udalosťami, ktoré sa dotkli celej Federácie. V našich srdciach je stále živá spomienka na stretnutie nás pastierov, ktoré sme mali na začiatku roku vo svätyni v Guadalupe v Mexiku. Zjednotili sme sa s naším zakladateľom tým, že sme prijali jeho pozvanie (a každý z... [read more]
 • Kristus vstal z mŕtvych! Drahí bratia a sestry, v sobotu 9. novembra sa v Padove konala prezentácia knihy, ktorej autorom je o. Alvaro Grammatica, pod názvom “Sul sentiero di Papa Francesco” (Cestami pápeža Františka - pracovný preklad). Pri tejto príležitosti sa konala konferencia o osobe pápeža, ktorú viedol kardinál Coccopalmerio. Konferenciu moderoval novinár Gianluca Versace. Centrom konferencie bola téma: “Aby sme pochopili pápeža Františka a jeho magistérium, musíme vstúpiť do herman... [read more]
 • Kristus vstal z mŕtvych! Milé sestry a bratia Koinonie Ján Krstiteľ, tento rok oslavujeme sviatok narodenia Predchodcu spolu so štyridsiatimi rokmi kráčania našej Komunity. Štyridsať v Biblii je číslo, ktoré vyjadruje naplnenie a zrelosť. Všetkým nám preto želám, aby požehnanie, ktoré je obsiahnuté v samotnom význame mena Ján “Boh je milostivý”, sa v plnosti realizovalo v našich životoch, a to aj v tých najneistejších situáciách, ktoré už dlho čakajú na návštevu zhora. Srdečne vás pozdravuje... [read more]
 • Kristus vstal z mŕtvych! Pred rokom a pol, bratia a sestry z Koinonie v Írsku dostali “šialený” nápad projektu pre mladých: zhromaždiť spolu mladých ľudí rôznych kresťanských denominácií, aby sa spolu zabavili, prežívali vieru a žili priateľstvo. Počas jedného roka sa stretlo spolu viac ako sto mladých z rôznych spoločenstiev v Severnom Írsku, spolu s dobrovoľníkmi z rôznych krajín a rôznych generácií. 16. mája projekt “FEARLESS Youth” vyhral prvú cenu v rámci “Ocenení služby mladých v Írsku”, ... [read more]