Category archives: Koinonia

 • Kristus vstal z mŕtvych! Milé sestry a bratia Koinonie Ján Krstiteľ, tento rok oslavujeme sviatok narodenia Predchodcu spolu so štyridsiatimi rokmi kráčania našej Komunity. Štyridsať v Biblii je číslo, ktoré vyjadruje naplnenie a zrelosť. Všetkým nám preto želám, aby požehnanie, ktoré je obsiahnuté v samotnom význame mena Ján “Boh je milostivý”, sa v plnosti realizovalo v našich životoch, a to aj v tých najneistejších situáciách, ktoré už dlho čakajú na návštevu zhora. Srdečne vás pozdravuje... [read more]
 • Kristus vstal z mŕtvych! Pred rokom a pol, bratia a sestry z Koinonie v Írsku dostali “šialený” nápad projektu pre mladých: zhromaždiť spolu mladých ľudí rôznych kresťanských denominácií, aby sa spolu zabavili, prežívali vieru a žili priateľstvo. Počas jedného roka sa stretlo spolu viac ako sto mladých z rôznych spoločenstiev v Severnom Írsku, spolu s dobrovoľníkmi z rôznych krajín a rôznych generácií. 16. mája projekt “FEARLESS Youth” vyhral prvú cenu v rámci “Ocenení služby mladých v Írsku”, ... [read more]
 • Všetkým bratom a sestrám z Oáz - Realít Koinonie Ján Krstiteľ Kristus vstal z mŕtvych! Milí bratia a sestry, v evanjeliu nachádzame typický výraz pre vývoj biblického myslenia ohľadom odplaty - totiž, že každý nesie ťarchu svojich hriechov. Preto nie je môžné pripisovať zodpovednosť druhým tak, ako to zastáva istá detinská a Starým zákonom zaváňajúca teológia odplaty, ktorá je dnes veľmi populárna a nesprávne používaná pre uplatňovanie sebeckých nárokov a odďaľovaní vlastného ... [read more]
 • Všetkým bratom a sestrám z Oáz - Realít Koinonie Ján Krstiteľ Kristus vstal z mŕtvych!   Tento verš veľmi dobre interpretuje, aký by mal byť náš postoj viery: pripomínať si, akí sme boli a čo pre nás Boh urobil. Na tejto pamäti závisí naša vernosť. Preto biblický text pokračuje pozvaním k dodržiavaniu Pánových prikázaní a k tomu, aby sme kráčali v bázni po jeho cestách (porov. Dt 8,6). Myslím si, že vernosť má pôvod v tomto spätnom pohľade, ktorý je nabitý pravdou a pokorou. Spomenúť... [read more]
 • Kristus vstal z mŕtvych! Drahí bratia a sestry, dňa 16. júna 2018, naši bratia Jonatán a Michal boli vysvätení za kňazov vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou Jeho Excelencie Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa. Na slávnosti boli prítomní zakladateľ o. Ricardo, generálny pastier o. Alvaro, spolu s ďalšími pastiermi, kňazmi a bratmi a sestrami z Koinonie. Dňa 23. júna, náš brat Ignace Mutombo z Oázy Lourdes Mission (Južná Afrika) prijal kňazské svätenie z rúk diecézneho biskupa v Umz... [read more]
 • Kristus vstal z mŕtvych! Drahí bratia a sestry, v tomto dni si pripomíname narodenie nášho svätého patróna, Jána Krstiteľa. Nech každý z nás môže byť posilnený na ceste nasledovania toho, ktorý svojím slovom a životom ukázal na Baránka Božieho, ktorý sníma hriech sveta. Prajem všetkým dobrý čas oslavy, O. Alvaro Grammatica  
 • Kristus vstal z mŕtvych! Drahí bratia a sestry, Pán neprestáva volať mladých, aby ho nasledovali. S radosťou vás chceme informovať, že mnohí bratia a sestry sa zaviazali počas tejto jari k nasledovaniu Ježiša v panenstve pre Nebeské Kráľovstvo, v poddajnosti a v chudobe. 6. mája, brat Darren zo Študijného domu v The Braid, Írsko, zložil svoje večné sľuby. 20. mája, sestra Miscia a brat Pavlík zložili ich večné sľuby v Oáze Plzeň, Česká Republika. 3. júna, sestra Katka obnovila svoje trojro... [read more]
 • Kristus vstal z mŕtvych! Drahí bratia a sestry, v nedeľu 25. februára náš brat Valér z oázy Camparmò zložil svoje prvé trojročné záväzky za prítomnosti celej Koinonie z Camparma. Doprevádzajme Valéra našimi modlitbami, aby Pán posilňoval jeho povolanie darom vernosti a vytrvalosti.
 • Všetkým bratom a sestrám z Oáz - Realít Koinonie Ján Krstiteľ Kristus vstal z mŕtvych! Milí bratia a sestry, prežívame čas plný vitality: čas, ktorý považujem za krásny a strhujúci. Nám ako Koinonii neprislúchajú negatívne a úzkostné vízie, ale skôr pokojné očakávanie Pánovho príchodu. Zaiste nie je všetko ľahké, problémy nemajú jednoduché riešenia a zlo sa šíri. Ale slnko stále svieti i napriek mračnám, ktoré prejdú. Áno, mraky vždy prejdú! A toto je znamenie tohtoročného pôstneho obd... [read more]
 • Kristus vstal z mŕtvych! 3. decembra 2017, zakladateľ Koinonie Ján Krstiteľ o. Ricardo Argañaraz, otvoril nové centrum reality Koinonie v Prešove. O týždeň neskôr, 10. decembra 2017, Jeho Excelencia Mons. Ján Babjak - arcibiskup metropolita gréckokatolíckej archieparchie v Prešove, za prítomnosti generálneho pastiera Koinonie o. Alvara Grammaticy, koordinátora reality v Prešove o. Antona Pariľáka, ostatných pastierov slovenských oáz a predstaviteľov biskupskej kúrie v Prešove, posvätil v už ... [read more]
 • Všetkým bratom a sestrám z Oáz - Realít Koinonie Ján Krstiteľ “Advent”, čas očakávania Z hľadiska náuky vieme, že advent ukazuje na spomienku vtelenia. Môžme ale očakávať ešte niečo nové aj na existenciálnej rovine? To je otázka, ktorá prebýva v našom srdci a uprostred našich každodenných problémov sa častokrát ozýva ako tá najdôležitejšia. Sme totiž natoľko utláčaní našimi starosťami, že to, čo v nás najviac ochabuje, je práve nádej, že by sa ešte niečo mohlo zmeniť... [read more]