Cestami pápeža Františka

 
 

Kristus vstal z mŕtvych!

Drahí bratia a sestry,

v sobotu 9. novembra sa v Padove konala prezentácia knihy, ktorej autorom je o. Alvaro
Grammatica, pod názvom “Sul sentiero di Papa Francesco” (Cestami pápeža Františka – pracovný preklad). Pri tejto príležitosti sa konala konferencia o osobe pápeža, ktorú viedol kardinál Coccopalmerio.
Konferenciu moderoval novinár Gianluca Versace.
Centrom konferencie bola téma: “Aby sme pochopili pápeža Františka a jeho magistérium, musíme vstúpiť do hermaneutiky osoby.”

Ďakujme Pánovi za túto príležitosť.

Knihu (len v taliančine) je možné si zakúpiť na tomto odkaze:
http://www.quotidianolavia.it/prodotto/sul-sentiero-di-papa-francesco/