Event category archives: futuri

  • 2 days left
  • Drahí bratia a sestry, s radosťou vás informujeme, že pri príležitosti 40. výročia založenia našej komunity, od štvrtka 22. do soboty 24. augusta 2019 sa uskutoční medzinárodný kongres Koinonie Ján Krstiteľ. 
Udalosť sa uskutoční v Kongresovom centre Praha, ako v roku 2009 a 2016. 
Príchody sú plánované na stredu 21. augusta večer a odchody na nedeľu 25. augusta ráno.  Termín Kongres začína vo štvrtok 22. augusta 2019 o 9:00 a končí v sobotu 24. augusta o 18:30. Balík “s ubytovaním” za... [read more]