SEMINÁR: Starší v komunite

Expired
 
 
 • Deň otvorenia:
  5 marca 2015, 9:00
 • Deň ukončenia:
  8 marca 2015, 13:00
 • Miesto:
  Hotel Olympik TRISTAR
 • Mesto:
  Praha

V dňoch od 5. do 8. marca 2015, federálne sídlo koinonie organizuje seminár venovaný postave a úlohe staršieho v živote komunity. Stávanie sa starším, autorita a zodpovednosť budú nosnými líniami, ktoré nás budú prevádzať týmto seminárom s cieľom vykresliť špecifiká brata a sestry, ktorí už roky žijú charizmu Koinonie Ján Krstiteľ.

Vzhľadom na to, že sa bude rozoberať špecifická tematika, tento seminár je určený obzvlášť tým, ktorí večným záväzkom potvrdili, že patria ku koinonii.

• Dátum: 05. -08. marec 2015
• Miesto: Praha, CZ, hotel Olympik TRISTAR
• Program: začína sa pracovať 05.03. o 09:00 hod. a končí sa 08.03. o 13:00 hod.
• Seminár bude prebiehať v taliančine so simultánnym prekladom pre jednotlivé jazykové skupiny.
• Cena: 150 € zahŕňa plnú penziu vrátane večere 04.03. a obeda 08.03. (nápoje alko-nealko a potravinový balíček na cestu nie sú v cene).
• Príplatok za jednoposteľovú izbu: 44 € (počas celého seminára)
• Možnosť stráženého parkoviska: 400 Kč (počas celého seminára)
• Do 4. februára prosíme zodpovedných, aby nahlásili predbežný počet účastníkov (informácia vyžadovaná hotelom); do 16. februára je potrebné poslať kompletný zoznam na sekretariát federálneho
sídla koinonie.

„Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť: Paste Božie stádo, ktoré
je u vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne, nie ako páni nad
dedičným podielom, ale ako vzor stáda. A keď sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.“
- 1Pt 5,1-4