Expanzia

Z Oázy Camparmó (Taliansko) založenej v roku 1979 sa zrodili komunity života a zmluvy; najprv v Taliansku a od roku 1995 aj v zahraničí.
Koinonia Ján Krstiteľ je aktuálne v neustálej expanzii a je prítomná na všetkých piatich kontinentoch s desiatkami komunít života, ako celibátných tak aj rodinných.
Popri nich sú rôzne Regióny, ktoré zoskupujú viac Realít, z tej istej geografickej oblasti, a aj početné autonómne Reality.
Počet Domov Modlitieb prevyšuje počet tisíc.
Súčasne sa objavujú ďalšie Reality rôznych veľkostí a rôzneho pôvodu, ktoré patria pod Koinonie prítomné v daných oblastiach. Koinonia pokračuje expanziu cez aktivity evanjelizačných škôl a taktiež cez založenie nových komunít spolužitia pre zasvätených, rodiny a komunít zmluvy.
Komunita sa nachádza v rôznych krajinách na piatich kontinentoch: Austrália, Belgicko, Česká republika, Francúzsko, India, Írsko, Izrael, Juhoafrická republika, Kolumbia, Luxembursko, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Nigéria, Poľsko, Slovensko, Spojené štáty americké, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia a Zimbabwe.

Links

Koinonia v Taliansku
Koinonia v Izraeli
Koinonia v Českej republike
Koinonia v Poľsku

Koinonia na Slovenskom
Koinonia v USA
Koinonia v Nemecku
Koinonia v Mexiku

Koinonia ve Španielsku
Koinonia vo Veľkej Británii
Koinonia v Južnej Afrike
Sociálna činnosť

International School of Evangelization