Jabuland 2015

Kristus vstal z mŕtvych!

Milí bratia a sestry,

chceme sa s vami poděliť o krátke video z Vianoc pre deti, ktoré sme pripravujeme v Loudes Mission (Južná Afrika).
Toto stretnutie, ktoré sme nazvali „Jabuland” (Zem Radosti) sa stalo tradičnou každoročnou akciou.

Vďaka za vašu podporu,
vaši priatelia z Lourdes Mission