Koinonia

 
 

Koinonia Ján Krstiteľ je evanjelizačnou komunitou v službe Novej Evanjelizácie. Je súkromným združením veriacich patriaca ku Katolíckej Cirkvi s kanonickým schválením, ktoré počíta tisícky rozličných členov s pomedzi rodín, zasvätených bratov a sestier a kňazov.

Je zložená z viacerých komunít života a zmluvy, ktoré sa nachádzajú na rôznych kontinentoch, zjednotené do jednej štruktúry nazvanej Federácia Koinonií Ján Krstiteľ. Každá samotná Koinonia je ustanovená ako evanjelizačné centrum a ako centrum života, kde sa jej členovia schádzajú periodicky, aby rástli v živote viery a formovali sa v evanjelizácii.

Meno, Koinonia Ján Krstiteľ, nám určuje hlavné črty komunity, jej bytie e jej pôsobenie – ľud priateľov povolaný k evanjelizácii s mocou Ducha Svätého v nasledovaní príkladu Jána Krstiteľa, ktorý svedčil a ukazoval na Ježiša.