Charizma

 
 

Charizmou Koinonie Ján Krstiteľ je podporiť Novú evanjelizáciu cez rôznorodé evanjelizačné aktivity a formáciu a skrze ustanovenie komunity. To čo ju vyznačuje je prvotné ohlasovanie Evanjelia, otvorenosť na charizmatické znaky a intenzívny komunitným život. Snaží sa aktívne odpovedať na potreby Cirkvi podporujúc Novú evanjelizáciu, aby bola nová v horlivosti, nová v metódach, nová v prostriedkoch podľa toho, ako to ukazuje Magistérium Cirkvi.