Ekonómia

 
 

Koinonia Ján Krstiteľ chce žiť evanjeliovú prosperitou chápanú ako zdieľanie dobier.
Naša ekonómia je založená na dávaní a hospodárenie je založené na princípe transparentnosti a kolegiálnosti.
Prostriedky na život a aktivity pochádzajú z desiatku, darov členov alebo od sympatizantov, alebo pochádzajúcich z iných aktivít Koinonie.
Každá jednotlivá Koinonia žije desiatok ako životný štýl, chápaný ako vyjadrenie viery a jednoty, ku ktorému každý člen slobodne priľne.