História

 
 

Komunita bola založená v 1979 z iniciatívy kňaza o. Ricarda Argañaraza, ktorý po silnej skúsenosti s Duchom Svätým, spolu s malou skupinkou, tvorenou z dvoch bratov a jednej sestry, sa utiahnú do stratenej lokality v provincii Vicenza, nazvanou Camparmò, kde začali žiť životom modlitby, manuálnej práce a štúdia.

V tejto počiatočnej samote sa ustálili základné prvky novej komunity: modlitba, načúvanie Božiemu slovu, skúsenosť s darmi Ducha Svätého, bratské priateľstvo, vzájomné prijatie sa a dôvera v Otcovu prozreteľnosť.

Dátum zrodu komunity je oficiálne určený 1. januára 1979, na slávnosť Márie Matky Božej, počas príležitosti púte do Svätého Domu v Lorete. Úplná samota prvotných časov sa pominula a komunita mierne zväčšovala svoju evanjelizačnú činnosť vo formácii evanjelizátorov, aby mohla čeliť návalu bratov a sestier, ktorý túžili po živote v modlitbe, v zdieľaní sa a v evanjelizácii.

Ordinazione di p. RicardoOrdinazione di p. Ricardo, 1962Piccola comunitàCamparmò, 1985
Incontro di preghieraIncontro di preghiera, 1985
p. Ricardop. Ricardo, 2013