Štruktúra

 
 

Koinonia Ján Krstiteľ má štruktúru federácie, ktorá zjednocuje jednotlivé komunity, nazvané Koinonia Ján Krstiteľ roztrúsených po celom svete.
Každá Koinonia môže mať rôzne usporiadanie ako: Oáza, Región a Realita, všetky môžu byť zložené z:
Domu modlitby (DM): evanjelizačné stretnutia v malých skupinách, ktoré sa periodický uskutočňujú v súkromných rodinných príbytkoch pre tých, ktorí sú ďaleko od viery a sú animované hostiacou rodinou.
Rodinných spoločenstiev (RS): malé komunity formované z členov združenia, ktorí žijú v rovnakej územnej oblasti, a ktorí žijú v ich domoch a zúčastňujú sa komunitných aktivít a služieb v Koinonii, do ktorej patria.
– Osôb a rodín na plný úväzok, ktoré odpovedia na Pánovo volanie a na plný úväzok sa venujú komunitným aktivitám so špecifickými službami.
Komunity života: osoby, ktoré žijú na tom istom mieste, majú všetko spoločné, v klíme intenzívneho komunitného života, ktoré sa delia na:
– spoločenstvá celibátneho života bratov a sestier, ktorí opovedali na povolanie nasledovať Pána Ježiša v zasvätení uskutočnenom skrze záväzky čistoty, chudoby a poslušnosti,
– osoby, ktoré odpovedali na povolanie nasledovať Pána Ježiša v uskutočnenom skrze záväzky čistoty, chudoby a poslušnosti, ktorí žijú vo svete samostatne alebo v malých spoločenstvách spolunažívania,
– skupiny rodín, ktorých členovia odpovedali na povolanie komunitného života v manželskej láske, podľa rôznych stupňov zdieľania sa.

Schema struttura