Vedenie

 
 

Koinonia Ján Krstiteľ je spravovaná kolegiálnym spôsobom. Každá miestna Realita je spravovaná radou a zodpovedným. V každej krajine, kde sa nachádza viac realít koinonie je národná rada, ktorá je zložená z miestnych zodpovedných, na čele s národným koordinátorom. Zodpovední jednotlivých koinonií tvoria Synodu Federácie Koinonie Ján Krstiteľ, ktorého úlohou je generálne smerovanie komunity, zatiaľčo výkonná správa prináleží Federálnej rade, ktorej predsedá generálny pastier. Jeho úlohou je aj vedenie hlavných aktivít Koinonie Ján Krstiteľ.