Narodenie Jána Krstiteľa

Kristus vstal z mŕtvych!

Drahí bratia a sestry,

v tomto dni si pripomíname narodenie nášho svätého patróna, Jána Krstiteľa.
Nech každý z nás môže byť posilnený na ceste nasledovania toho, ktorý svojím slovom a životom ukázal na Baránka Božieho, ktorý sníma hriech sveta.

Prajem všetkým dobrý čas oslavy,

O. Alvaro Grammatica