Narodenie Jána Krstiteľa

 
 

Kristus vstal z mŕtvych!

Milé sestry a bratia Koinonie Ján Krstiteľ,

tento rok oslavujeme sviatok narodenia Predchodcu spolu so štyridsiatimi rokmi kráčania našej Komunity.
Štyridsať v Biblii je číslo, ktoré vyjadruje naplnenie a zrelosť. Všetkým nám preto želám, aby požehnanie, ktoré je obsiahnuté v samotnom význame mena Ján “Boh je milostivý”, sa v plnosti realizovalo v našich životoch, a to aj v tých najneistejších situáciách, ktoré už dlho čakajú na návštevu zhora.

Srdečne vás pozdravujem a povzbudzujem vás, aby ste zostali zjednotení s pocitom vďačnosti za to, čo Pán už pre nás urobil.

O. Giuseppe De Nardi