Naše pravidlá požívania cookies

Informácie o spracovaní osobných údajov

Tato stránka popisuje, akým spôsobom spracovávame osobné údaje užívateľov, ktorí naše stránky konzultujú. Tieto informácie sú poskytnuté v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, v tomto prípade osobných údajov užívateľov webových služieb internetovej stránky www.koinoniagb.org, prístupnej na elektronickej adrese: https://www.koinoniagb.org, ktorá zodpovedá domovskej stránke oficiálnych webových stránok združenia Koinonia Giovanni Battista – Sede federale (Koinonia Ján Krstiteľ – Federálne sídlo). Informáce se týkajú iba stránok www.koinoniagb.org a nie iných webových stránok, ktoré užívateľ môže vyhľadať prostredníctvom odkazov.

Spracovanie údajov:
Vážený užívateľ, informujeme Vás, že pre účely poskytovania služieb združenia Koinonia Giovannni Battista – Sede federale spracováva údaje, ktoré ste poskytli alebo ktoré sme získali uskutočňovaním služby. Správcom údajov je združenie Koinonia Giovannni Battista – Sede federale.
Spracovanie dát sa uskutočňuje postupmi, ktoré sú v súlade s ochranou súkromia užívateľa a spočívajú v ich zhromažďovaní, registrácii, organizácii, uchovávaní, spracovaní, modifikácii, výbere, extrakcii, porovnávaní, použití, prepojení, blokovaní, komunikácii, šírení, zrušení a zničení, vrátane kombinácie dvoch alebo viacerých vyššie uvedených činností.

Cielené spracovávanie dát, nevyhnutné pre poskytovanie požadovanej služby, bude zamerané tiež na:

a) komunikáciu údajov spoločnostiam, ktoré vykonávajú funkcie úzko spojené s prevádzkou služby a ktoré jej napomáhajú a/alebo spravujú databázy zamerané na ochranu úverových rizík a sú tiež dostupné tretím subjektom.

Udelenie súhlasu užívateľa so spracovaním jeho osobných údajov nie je povinné. V prípade odmietnutia spracovania osobných údajov podľa popisu v bode a), bude spracovanie obmedzené na celkové plnenie povinností vyplývajúcich z poskytovania služby, ako i plnení povinností vyplývajúcich zo zákonov, predpisov a právnych noriem spoločnosti.
Spracovanie užívateľských údajov pre vyššie uvedené účely sa bude uskuťočňovať predovšetkým automatizovanými a počítačovými metódami, vždy v súlade s pravidlami dôvernosti a bezpečnosti vyžadovanými zákonom. Údaje budú uchovávané v súlade so zákonom v databáze združenia Koinonia Giovannni Battista – Sede federale a spracovávané zamestnancami a/alebo odborníkmi poverenými spoločnosťou, ktorí vykonávajú vyššie uvedené činnosti pod ich priamym dohľadom a zodpovednosťou. Za týmto účelom môžu byť údaje zdieľané užívateľom postúpené externým subjektom, vrátane zahraničným, ktoré vykonávajú funkcie, ktoré sú úzko spojené s prevádzkou služby a jej napomáhajú.
Tiež Vás informujeme, že podľa čl. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 nariadenia EU 2016/679 má užívateľ právo na prístup ku svojim údajom, má právo na získanie opravy, právo zrušiť a právo obmedziť spracovávanie údajov, právo na prenesenie svojich vlastných údajov, právo z oprávnených dôvodov celkovo alebo čiastočne vzniesť námietky na spracovávanie, a v súlade s postupmi a v rámci stanovených platnými právnymi predpismi môže uplatňovať práva, ktoré sú uznané súčasnými právnymi predpismi.
Ak chcete získať odstránenie Vašich údajov dobrovoľne poskytnutých prostredníctvom webu, môžete napísať na:
admin@koinoniagb.org.

1.Čo je to súbor cookie?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do Vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Váš prehliadač (ako napríklad Internet Explorer, Firefox alebo Google Chrom) posiela spätne tieto cookies na web stránku s cieľom rozpoznať vás pri následnej návšteve a pripomenúť vaše nastavenia a špecifiká, počítať návštevníkov stránky …

Cookies zaisťujú vyšší komfort pri používaní našich webových stránok. Pripomínajú napríklad jazyk zobrazenia, vaše preferencie, ponúkajú reklamy zodpovedajúce vašim záujmom.

Rozoznávame tzv. „dočasné cookies“, ktoré sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú a tzv. „trvalé cookies“, ktoré zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania webovej stránky.

2. Aké druhy cookies sú používané na stránkach Federácie Koinonií Ján Krstiteľ?
Funkčné cookies:

Pre návštevníkov:
_cml_language: dočasné cookie (po ukončení prehliadania sa automaticky zmažú), ktoré automaticky nastavia jazyk zobrazenia stránky.
slimstat_tracking_code: trvalé cookie (na čas 30 min.), ktoré anonimne analyzuje aktivitu návštevníkov našich stránok (počet návštev, krajina pôvodu, navštívené stránky …)
viewed_cookie_policy: trvalé cookie (na obdobie 1 roka) ktoré, zostávajú uložené, keď prijmete naše podmienky používania cookies (kliknutím na „prijímam“, ktoré sa zobrazí v príslušnom okne). Toto cookies zabraňuje opätovnému zobrazeniu okna pri každom otvorení našich stránok.

Pre registrovaných užívateľov:
wordpress_test_cookie: dočasné cookie (po ukončení prehliadania sa automaticky zmažú), ktoré kontroluje či prehliadač je nastavený na prijatie cookies pred tým, než vstúpi do privat zone.
wordpress_xxxxx: dočasné cookies (po ukončení prehliadania sa automaticky zmažú) používané WordPressom na ukladanie overovacích údajov v zašifrovanej podobe. ich použitie je obmedzené na konzoly oblasti admin.
wordpress_logged_in_xxxxx: cookies (po ukončení prehliadania sa automaticky zmažú), ktoré používa WordPress. Ukazuje kedy ste pripojený a zobrazuje vašu identitu na obrazovke.
wp-settings-xxxxx,wp-settings-time-xxxxx: trvalé cookies (na obdobie 1 roka), ktoré používa WordPress na zapamätanie si vašich preferencií zobrazovania vo vyhradenej zóne (privat zone) a v celom rozhraní stránok.

Cookies tretích strán:

Kedykoľvek navštívite webovú stránku, ktorá obsahuje vložený YouTube alebo obsah služby Mapy Google, títo poskytovatelia môžu uložiť svoje vlastné súbory cookies do vášho počítača. Federácia Koinonií Ján Krstiteľ nekontroluje použitie týchto cookies.
Pre viac informácií o ich cookies politike Vás pozývame návštíviť webovú stránku poskytovateľov:
www.youtube.com
maps.google.com

3. Blokovanie a zrušenie cookies

Súbory cookies môžete odmietnuť alebo v prípade potreby vymazať. Môžete to urobiť cez nastavenia/preferencie vášho prehliadača pre cookies. Tieto možnosti sa nachádzajú v rámci (súkromie) „privacy“ v preferenciách väčšiny prehliadačov.

4. Ďalšie otázky?

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky pozývame vás obrátiť na nás, na  admin@koinoniagb.org .