Novozaložené reality

Plní vďačnosti Pánovi za Jeho vernosť, vám oznamujeme dve udalosti, ktoré sa v Koinonii udiali len nedávno.

V sobotu 10 októbra 2015 bol náš brat, o. Gionata, pastier oázy v Recanati, počas eucharistického slávenia uvedený do úradu farára vo farnosti Sv. Jána Krstiteľa v a Poggio di Bretta (Ascoli Piceno) biskupom z Ascoli, Mons. Giovannim D’Ercole, v prítomnosti mnohých bratov a sestier z komunity. Tento nový krok posilňuje miestu komunitu, dáva jej nové evanjelizačné horizonty a je to zároveň aj viditeľné začlenenie sa do talianskej cirkevnej štruktúry.

V stredu 14. októbra 2015 sa koinonia stala vlastníkom kostola a fary v Dobřanoch, v mestečku blízko Plzne. Táto nová štruktúra patrí do oázy v Plzni a je predurčená na to, aby sa stala budúcim centrom pre rodiny. Momentálne tam žije komunita, ktorú tvoria dve sestry a dvaja bratia. Prajeme duchovnú a materiálnu plodnosť.

Prosíme Pána, aby požehnal tieto novozaložené reality. Nech nás otvárajú na evanjelizáciu a nech sú pre nás pozvaním dôverovať Pánovi, ktorý vedie naše kroky, a ktorý nám dáva silu a nadšenie , aby sme spolupracovali na Jeho projekte pre koinoniu.