Pôstne obdobie 2018

 
 

Všetkým bratom a sestrám z Oáz – Realít
Koinonie Ján Krstiteľ

Kristus vstal z mŕtvych!

Milí bratia a sestry,

prežívame čas plný vitality: čas, ktorý považujem za krásny a strhujúci. Nám ako Koinonii neprislúchajú negatívne a úzkostné vízie, ale skôr pokojné očakávanie Pánovho príchodu. Zaiste nie je všetko ľahké, problémy nemajú jednoduché riešenia a zlo sa šíri. Ale slnko stále svieti i napriek mračnám, ktoré prejdú. Áno, mraky vždy prejdú!

A toto je znamenie tohtoročného pôstneho obdobia: Pán je stále prítomný.

Sme v očakávaní. A to je tá pravá úloha učeníka: čakať na Pánov príchod a medzitým ohlasovať jeho spásu, ktorá je zadarmo a pre všetkých. Skutky apoštolov túto pravdu iba potvrdzujú. Obrátiť sa v očakávaní, ktoré je plné nádeje. To je to obrátenie, ktoré od nás vyžaduje samotné evanjelium, keď Ježiš začína svoje poslanie: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo; obráťte sa a verte evanjeliu“ (porov. Mk 1, 15).

Čas sa naplnil, ale nie pre všetkých. Nebol to naplnený čas pre tých, ktorí nechceli uznať Ježiša a neprijali Božiu blízkosť. Bol to naopak čas v plnosti pre tých, ktorí prijali dar od Boha, ktorý im poslal Mesiáša, Ježiša z Nazareta. Bol to požehnaný čas, ale nie pre všetkých.

Je to tak trochu ako dnes: doba, ktorú prežívame, je krásna, ale nie pre tých, ktorí nechcú prijať Boží príchod plný milosrdenstva, ktoré ide až za zákon soboty, aby mohol byť nasýtený hladujúci ľuď (porov. Mk 2, 23-28). Je potrebné skutočné obrátenie, a to také, ktoré nám otvorí oči a ukáže slnko spravodlivosti, ktoré nezmizlo. Priblížilo sa, aby prinieslo teplo a požehnanie tomu, kto je zranený a potrebuje prijatie.

Modlitba nám otvára oči, lebo je tou pravou masťou k ich potretiu, masťou, ktorá navracia zrak. To je kľúč k prekonaniu slepoty. Neprestávať sa modliť, ale znova pozdvihnúť ruky k nebu, každý deň, v každej situácii, aby sme ďakovali a vzývali Pánovu pomoc. Pozdvihuj svoje ruky a obdržíš pravé požehnanie, ktoré potrebuješ; takto zistíš, že Boh je nablízku, pretože čas sa naplnil.

Modlitba doprevádzaná pôstom a almužnou nám pomôže byť hlásateľmi nádeje, a nie obskúrnymi šíriteľmi škaredých správ. Svet potrebuje zvestovateľov radosti, ktorí budú otvárať oči a prebúdzať srdcia strnulé a ochromené skúškami a strachom. Potrebujeme vidieť, že Boh je blízko, Boh milosrdný, Boh Spasiteľ. My sami potrebujeme vidieť, že dnes je požehnaný čas, omnoho viac ako zajtra, čas predpovedajúci plnosť, ktorá nás príde navštíviť z výsosti.

Čas bude požehnaný, naplnený, ak sa rozhodneš pre obrátenie. Modli sa, aby tvoje oči získali správnu víziu, že Božie kráľovstvo je ti nablízku.

Hľa – práve o tom je tohtoročné pôstne obdobie: modliť sa, aby sa čas naplnil, modliť sa, aby moje oči videli Boží dar vedľa mňa, modliť sa, aby som dokázal objaviť znamenie Jeho prítomnosti v mojej prítomnosti, modliť sa, aby som ukazoval, že nad nami ešte žiari slnko.

Modlime sa sami, spoločne a za všetkých okolností, ako nám pripomína Pavol: „Žite jeden s druhým v pokoji. Posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví! Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým! Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte!“ (1Sol 5,13-21).

Plzeň-Valcha, 7. február 2018

O. Alvaro Grammatica
generálny pastier