Pútnické miesto Hrob sv. Alžbety

 
 

V piatok 26. 9. 2014 Kustodia Svätej zeme zverila do správy Koinonie v Izraeli pútnické miesto Hrob sv. Alžbety, ktoré hraničí s pútnickým miestom sv. Ján Krstiteľ na púšti. To sa nachádza v dedinky Even Sapir v Judskej púšti blízko Ein Karem – Jeruzalem.
Je to miestom modlitby, kde sa nachádzajú niekoľké obydlia vhodné pre tie osoby, ktoré chcú stráviť určitý čas na púšti. Pre nás Koinoniu je to veľký dar a zároveň potvrdenie nášho povolania byť Jánom Krstiteľom.
Zo srdca ďakujeme Kustodii, zvlášť otcovi kustodovi Pierbattisttovi Pizzaballovi za jeho priazeň, ktorú má voči Koinonii, a za podporu nášho diela.

Telepace Holyland