Slávnosť narodenia Jána Krstiteľa

 
 

Kristus vstal z mŕtvych!

Drahí bratia a sestry,

všetkým vám prajem, aby ste prežili slávnosť Jána Krstiteľa ako obnovu nášho povolania: byť prameňom radosti pre našich bratov a sestry spôsobom, ako to ohlásil anjel Zachariášovi.

Plzeň-Valcha, 24. júna 2015

o. Alvaro Grammatica
generální pastýř