Sľuby v Camparmò

 
 

Kristus vstal z mŕtvych!

Drahí bratia a sestry, v nedeľu 25. februára náš brat Valér z oázy Camparmò zložil svoje prvé trojročné záväzky za prítomnosti celej Koinonie z Camparma.
Doprevádzajme Valéra našimi modlitbami, aby Pán posilňoval jeho povolanie darom vernosti a vytrvalosti.