Sľuby v Los Angeles

 
 

Kristus vstal z mŕtvych!

Drahí bratia a sestry,

V sobotu 7. januára naša oáza v Los Angeles oslavovala s radosťou večné sľuby nášho slovenského brata Jančiho, prvé sľuby sestry Itzel a žiadosť o vstup brata Josého, dvoch povolaní z Californie, za prítomnosti pomocného biskupa Los Angeles, mons. Davida O’Conella.

Nech Pán zapečatí tieto povolania Jeho vernosťou!