Sľuby v New Yorku a v Plzni

 
 

Milí bratia a sestry,
s radosťou sa s vami chcem podeliť o dve krásne udalosti:

Dňa 1. mája naša sestra Zuzka vo farnosti Brooklyn, New York, zložila večné záväzky pre život v panenstve pre Božie Kráľovstvo do rúk zakladateľa o. Ricarda za účasti bratov a sestier komunity.

V deň Turíc, 15. mája, jeden brat a tri sestry, z Oázy Plzeň sa zaviazali, žiť panenstvo, evanjeliovú chudobu a poddajnosť: Franta na obdobie troch rokov, Monika T. a Anežka obnovili sľuby na ďalšie tri roky, zatiaľ čo Monika S. zložila svoje večné záväzky v prítomnosti generálneho pastiera o. Alvara.

Ďakujme Pánovi, že neustále zasieva dar povolania do ľudských sŕdc.