Sľuby v Patzcuaro, Mexiko

 
 

Kristus vstal z mŕtvych!

Drahí bratia a sestry,

v nedeľu 13. novembra 2016, traja naši bratia z Mexika, Pedro, Lalo a Cristian, zložili ich večné sľuby do rúk generálneho pastiera o. Alvara. Slávnosť sa uskutočnila počas regionálneho kongresu v mexickom Patzcuaro, Michoacán, na ktorom bolo prítomných 6500 bratov a sestier. Okrem o. Corrada, pastiera oázy v Guadalajare a delegáta pre všetky mexické reality, boli prítomní príslušní pastieri sľubujúcich, o. Sandro, o. Fabrizio a o. Adriano, spolu s o. Claudiom, o. Arturom, Francescou a skupinou bratov a sestier z Európy, ktorí prišli kvôli tejto udalosti. Deň predtým, v sobotu 12. novembra, bola slávená omša, ktorej predsedal kardinál z Morélie, ktorý zároveň aj požehnal celú udalosť.

Znovu ďakujeme Pánovi, že povoláva mladých, aby zanechali všetko a nasledovali Ho.