Sľuby v Tiberias (Izrael)

Kristus vstal z mŕtvych!

Milí bratia a sestry,

v sobotu 10. decembra 2016, dvaja bratia a dve sestry zložili ich záväzky vo farnosti sv. Petra v Tiberias, za prítomnosti apoštolského administrátora Patriarchátu v Jeruzaleme, Mons. Pietra Pizzaballu, pastiera zakladateľa o. Ricarda, generálneho pastiera o. Alvara, pastiera oázy v Tiberias, o. Giuseppeho a miestnej komunity spolu s početným zastúpením príbuzných a priateľov sľubujúcich.
Rola, sestra z Libanonu, zložila svoje prvé trojročné záväzky. Taliani Claudia a Alessandro spolu s Poliakom Danielom zložili večné záväzky.

Televízia Tele Pace Holy Land pri tejto príležitosti uverejnila nasledujúce video: