Sľuby zasvätených – jar 2018

Kristus vstal z mŕtvych!

Drahí bratia a sestry,

Pán neprestáva volať mladých, aby ho nasledovali.
S radosťou vás chceme informovať, že mnohí bratia a sestry sa zaviazali počas tejto jari k nasledovaniu Ježiša v panenstve pre Nebeské Kráľovstvo, v poddajnosti a v chudobe.

6. mája, brat Darren zo Študijného domu v The Braid, Írsko, zložil svoje večné sľuby.
20. mája, sestra Miscia a brat Pavlík zložili ich večné sľuby v Oáze Plzeň, Česká Republika.
3. júna, sestra Katka obnovila svoje trojročné sľuby a sestra Monica povedala Pánovi svoje “áno” navždy, počas ročného stretnutia organizovaného pre zasvätených v Spojených Štátoch.
10. júna, sestra Janine z Oázy Chemnitz, Nemecko, potvrdila svoju túžbu nasledovať Ježiša v zasvätenom živote navždy!

Veľká vďaka Pánovi, ktorý neprestajne volá nových robotníkov do svojej žatvy. Srdečne všetkým blahoželáme!