Správy

 • Kristus vstal z mŕtvych! Milé sestry a bratia Koinonie Ján Krstiteľ, tento rok oslavujeme sviatok narodenia Predchodcu spolu so štyridsiatimi rokmi kráčania našej Komunity. Štyridsať v Biblii je číslo, ktoré vyjadruje naplnenie a zrelosť. Všetkým nám preto želám, aby požehnanie, ktoré je obsiahnuté v samotnom význame mena Ján “Boh je milostivý”, sa v plnosti realizovalo v našich životoch, a to aj v tých najneistejších situáciách, ktoré už dlho čakajú na návštevu zhora. Srdečne vás pozdravuje... [read more]
 • Kristus vstal z mŕtvych! Pred rokom a pol, bratia a sestry z Koinonie v Írsku dostali “šialený” nápad projektu pre mladých: zhromaždiť spolu mladých ľudí rôznych kresťanských denominácií, aby sa spolu zabavili, prežívali vieru a žili priateľstvo. Počas jedného roka sa stretlo spolu viac ako sto mladých z rôznych spoločenstiev v Severnom Írsku, spolu s dobrovoľníkmi z rôznych krajín a rôznych generácií. 16. mája projekt “FEARLESS Youth” vyhral prvú cenu v rámci “Ocenení služby mladých v Írsku”, ... [read more]
 • Všetkým bratom a sestrám z Oáz - Realít Koinonie Ján Krstiteľ Kristus vstal z mŕtvych! Milí bratia a sestry, v evanjeliu nachádzame typický výraz pre vývoj biblického myslenia ohľadom odplaty - totiž, že každý nesie ťarchu svojich hriechov. Preto nie je môžné pripisovať zodpovednosť druhým tak, ako to zastáva istá detinská a Starým zákonom zaváňajúca teológia odplaty, ktorá je dnes veľmi populárna a nesprávne používaná pre uplatňovanie sebeckých nárokov a odďaľovaní vlastného ... [read more]
 • Všetkým bratom a sestrám z Oáz - Realít Koinonie Ján Krstiteľ Kristus vstal z mŕtvych!   Tento verš veľmi dobre interpretuje, aký by mal byť náš postoj viery: pripomínať si, akí sme boli a čo pre nás Boh urobil. Na tejto pamäti závisí naša vernosť. Preto biblický text pokračuje pozvaním k dodržiavaniu Pánových prikázaní a k tomu, aby sme kráčali v bázni po jeho cestách (porov. Dt 8,6). Myslím si, že vernosť má pôvod v tomto spätnom pohľade, ktorý je nabitý pravdou a pokorou. Spomenúť... [read more]
 • Kristus vstal z mŕtvych! Drahí bratia a sestry, dňa 16. júna 2018, naši bratia Jonatán a Michal boli vysvätení za kňazov vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou Jeho Excelencie Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa. Na slávnosti boli prítomní zakladateľ o. Ricardo, generálny pastier o. Alvaro, spolu s ďalšími pastiermi, kňazmi a bratmi a sestrami z Koinonie. Dňa 23. júna, náš brat Ignace Mutombo z Oázy Lourdes Mission (Južná Afrika) prijal kňazské svätenie z rúk diecézneho biskupa v Umz... [read more]
 • Kristus vstal z mŕtvych! Drahí bratia a sestry, v tomto dni si pripomíname narodenie nášho svätého patróna, Jána Krstiteľa. Nech každý z nás môže byť posilnený na ceste nasledovania toho, ktorý svojím slovom a životom ukázal na Baránka Božieho, ktorý sníma hriech sveta. Prajem všetkým dobrý čas oslavy, O. Alvaro Grammatica  
 • Kristus vstal z mŕtvych! Drahí bratia a sestry, Pán neprestáva volať mladých, aby ho nasledovali. S radosťou vás chceme informovať, že mnohí bratia a sestry sa zaviazali počas tejto jari k nasledovaniu Ježiša v panenstve pre Nebeské Kráľovstvo, v poddajnosti a v chudobe. 6. mája, brat Darren zo Študijného domu v The Braid, Írsko, zložil svoje večné sľuby. 20. mája, sestra Miscia a brat Pavlík zložili ich večné sľuby v Oáze Plzeň, Česká Republika. 3. júna, sestra Katka obnovila svoje trojro... [read more]
 • Kristus vstal z mŕtvych! Drahí bratia a sestry, v nedeľu 25. februára náš brat Valér z oázy Camparmò zložil svoje prvé trojročné záväzky za prítomnosti celej Koinonie z Camparma. Doprevádzajme Valéra našimi modlitbami, aby Pán posilňoval jeho povolanie darom vernosti a vytrvalosti.
 • Všetkým bratom a sestrám z Oáz - Realít Koinonie Ján Krstiteľ Kristus vstal z mŕtvych! Milí bratia a sestry, prežívame čas plný vitality: čas, ktorý považujem za krásny a strhujúci. Nám ako Koinonii neprislúchajú negatívne a úzkostné vízie, ale skôr pokojné očakávanie Pánovho príchodu. Zaiste nie je všetko ľahké, problémy nemajú jednoduché riešenia a zlo sa šíri. Ale slnko stále svieti i napriek mračnám, ktoré prejdú. Áno, mraky vždy prejdú! A toto je znamenie tohtoročného pôstneho obd... [read more]
 • Kristus vstal z mŕtvych! 3. decembra 2017, zakladateľ Koinonie Ján Krstiteľ o. Ricardo Argañaraz, otvoril nové centrum reality Koinonie v Prešove. O týždeň neskôr, 10. decembra 2017, Jeho Excelencia Mons. Ján Babjak - arcibiskup metropolita gréckokatolíckej archieparchie v Prešove, za prítomnosti generálneho pastiera Koinonie o. Alvara Grammaticy, koordinátora reality v Prešove o. Antona Pariľáka, ostatných pastierov slovenských oáz a predstaviteľov biskupskej kúrie v Prešove, posvätil v už ... [read more]
 • Všetkým bratom a sestrám z Oáz - Realít Koinonie Ján Krstiteľ “Advent”, čas očakávania Z hľadiska náuky vieme, že advent ukazuje na spomienku vtelenia. Môžme ale očakávať ešte niečo nové aj na existenciálnej rovine? To je otázka, ktorá prebýva v našom srdci a uprostred našich každodenných problémov sa častokrát ozýva ako tá najdôležitejšia. Sme totiž natoľko utláčaní našimi starosťami, že to, čo v nás najviac ochabuje, je práve nádej, že by sa ešte niečo mohlo zmeniť... [read more]
 • Kristus vstal z mŕtvych! Drahí bratia a sestry, v sobotu 11. novembra náš brat Enrique z oázy Chemnitz (Nemecko) zložil svoje večné sľuby v Mexico City. Prítomní boli rôzni zodpovední Koinonie Ján Krstiteľ, spolu s rodinnými príslušníkmi a priateľmi sľubujúceho a tiež miestnej komunity. Sprevádzajme Enriqueho našimi modlitbami, aby Pán posilňoval jeho povolanie darom vernosti. Prikladáme niektoré fotky zo slávenia:
 • Kristus vstal z mŕtvych! Drahí bratia a sestry, chceme sa s vami podeliť o radosť zo záväzkov zasväteného života, ktorými sa zaviazali naši bratia a sestry počas letného obdobia: - 25. júna, naša sestra Anastasia zložila trojročné záväzky v oáze Biella, Taliansko; - 30. júla, Michele zložil trojročné záväzky v oáze Rím, Taliansko; - 15. augusta v oáze Radzic Nowy v Poľsku, brat Arek zložil prvé trojročné záväzky, Daniel obnovil svoje záväzky na ďalšie 3 roky a brat Łukasz zložil večné z... [read more]
 • Kristus vstal z mŕtvych! Drahí bratia a sestry, dňa 25. apríla, v oáze Lourdes Mission v Juhoafrickej republike, náš brat Franklin, aj za prítomnosti generálneho pastiera, požiadal o vstup do komunity zasvätených. Zdieľame s vami niektoré foto.
 • Kristus vstal z mŕtvych! V dňoch 25. - 26. marca sa v Sabinas (Coahuila - Mexiko) uskutočnil regionálny kongres, na ktorom sa zhromaždilo 1300 bratov a sestier, za prítomnosti biskupa v Piedras Negras, Mons. Alonsa Garzu, zakladateľa Koinonie Ján Krstiteľ, o. Ricarda Argañaraza, spolu s pastierom oázy v Guadalajara, o. Corradom a s ďalšími pastiermi blízkych oáz, o. Claudiom a o. Arturom. Nasledujúci deň, 27. marca, bolo pož... [read more]
 • Všetkým bratom a sestrám z Oáz - Realít Koinonie Ján Krstiteľ Kristus vstal z mŕtvych! “Vy ste soľ zeme… Vy ste svetlo sveta…” (porov. Mt 5,13-16) Tento biblický text z Matúša nás vkladá do srdca posolstva blahoslavenstiev, keď Ježiš ako nový Mojžiš na vrchu evanjeliového zjavenia komunikuje svojim učeníkom pravidlá Nového Zákona. V skutočnosti to nie sú pravidlá, ale skôr nové spôsoby žitia Božieho daru a nové cesty jednoty. To, čo zasahuje, je pozvanie byť soľou a svetlom. Mohli by sme v... [read more]
 • Kristus vstal z mŕtvych! Drahí bratia a sestry, s radosťou vám chceme oznámiť nasledujúce správy: - Vo štvrtok 12. januára štyria bratia z oázy Meghnagar (India - Sever) zložili ich trojročné sľuby a dve sestry požiadali o vstup na jeden rok. - V nedeľu 15. januára, dopoludnia, dvaja bratia z oázy Krishagiri (India - Juh) zložili ich trojročné sľuby. Popoludní bol uložený prvý základný kameň budúcej oázy aj za prítomnosti biskupa z Dharmapuri, mons. Lawrenca Pius Dorairaja. Chváľme Pána, ... [read more]
 • Kristus vstal z mŕtvych! Drahí bratia a sestry, V sobotu 7. januára naša oáza v Los Angeles oslavovala s radosťou večné sľuby nášho slovenského brata Jančiho, prvé sľuby sestry Itzel a žiadosť o vstup brata Josého, dvoch povolaní z Californie, za prítomnosti pomocného biskupa Los Angeles, mons. Davida O’Conella. Nech Pán zapečatí tieto povolania Jeho vernosťou!
 • Kristus vstal z mŕtvych! Milí bratia a sestry, v sobotu 10. decembra 2016, dvaja bratia a dve sestry zložili ich záväzky vo farnosti sv. Petra v Tiberias, za prítomnosti apoštolského administrátora Patriarchátu v Jeruzaleme, Mons. Pietra Pizzaballu, pastiera zakladateľa o. Ricarda, generálneho pastiera o. Alvara, pastiera oázy v Tiberias, o. Giuseppeho a miestnej komunity spolu s početným zastúpením príbuzných a priateľov sľubujúcich. Rola, sestra z Libanonu, zložila svoje prvé trojročné závä... [read more]
 • Všetkým bratom a sestrám z Oáz - Realít Koinonie Ján Krstiteľ Kristus vstal z mŕtvych! Milí bratia a sestry, začína liturgické obdobie adventu, teda času, ktorý nás uvádza do postoja očakávania a prijatia Božieho daru v osobe Ježiša. Advent nie je iba spomienkou, ale znamená skutočne zaujať postoj otvorenosti prijať to, čo pre nás Boh pripravil. Pre nás, ľud Koinonie Ján Krstiteľ, získava advent význam očakávania, ktorý je poznačený darom jednoty a Slova. Darom jednoty, nakoľko Ježišova tvá... [read more]
 • Narodený 21. augusta 1963 - do prítomnosti Pána odišiel 22. novembra 2016 Koordinátor regiónu Krakow a národný koordinátor Školy Novej Evanjelizácie v Poľsku Ešte predtým ako sa Andrzej Wójtowicz stretol s našou komunitou, mal skúsenosti s hnutím “Campus Crusade for Christ” a “Gioventù in Missione”. Zúčastnil sa tiež na formácii, ktorú viedol Yonggi Cho. Bol súčasťou národného vedenia Charizmatickej Obnovy a bol členom Národnej Kongregácie zodpovedných Hnutia Svetlo-Život v Poľsku. Potom ako... [read more]
 • Kristus vstal z mŕtvych! Drahí bratia a sestry, v nedeľu 13. novembra 2016, traja naši bratia z Mexika, Pedro, Lalo a Cristian, zložili ich večné sľuby do rúk generálneho pastiera o. Alvara. Slávnosť sa uskutočnila počas regionálneho kongresu v mexickom Patzcuaro, Michoacán, na ktorom bolo prítomných 6500 bratov a sestier. Okrem o. Corrada, pastiera oázy v Guadalajare a delegáta pre všetky mexické reality, boli prítomní príslušní pastieri sľubujúcich, o. Sandro, o. Fabrizio a o. Adriano, spolu... [read more]
 • V nedeľu 10. júla náš brat Esteban zložil svoje večné sľuby v našej komunite v Guadalajare, v Mexiku. Podobne naše sestry Teresita a Liz zložili prvé trojročné sľuby. Prítomní boli o. Giuseppe, o. Corrado, početné zastúpenie členov komunity v Mexiku, spolu s rodinnými príslušníkmi sľubujúcich. Veľká vďaka Pánovi a všetkým, ktorí sa zúčastnili a prispeli k sláveniu.
 • Milí bratia a sestry, s radosťou sa s vami chcem podeliť o dve krásne udalosti: Dňa 1. mája naša sestra Zuzka vo farnosti Brooklyn, New York, zložila večné záväzky pre život v panenstve pre Božie Kráľovstvo do rúk zakladateľa o. Ricarda za účasti bratov a sestier komunity. V deň Turíc, 15. mája, jeden brat a tri sestry, z Oázy Plzeň sa zaviazali, žiť panenstvo, evanjeliovú chudobu a poddajnosť: Franta na obdobie troch rokov, Monika T. a Anežka obnovili sľuby na ďalšie tri roky, zatiaľ čo M... [read more]
 • Kristus vstal z mŕtvych! Milí bratia a sestry, chceme sa s vami poděliť o krátke video z Vianoc pre deti, ktoré sme pripravujeme v Loudes Mission (Južná Afrika). Toto stretnutie, ktoré sme nazvali „Jabuland” (Zem Radosti) sa stalo tradičnou každoročnou akciou. Vďaka za vašu podporu, vaši priatelia z Lourdes Mission
 • Všetkým bratom a sestrám z Oáz - Realít Koinonie Ján Krstiteľ Kristus vstal zmŕtvych! „Vstúpil teda do seba a povedal si:… Vstanem a pôjdem v svojmu otcovi“ (Lk 15,17-18) V tomto jubilejnom Veľkom pôste zaznieva veľmi silne posolstvo milosrdenstva. Môžeme dať mnohé definície a veľa obrazov. Ale čo znamená pre nás, ako koinoniu, slovo “milosrdenstvo”? Podobenstvo o márnotratnom synovi (por. Lk 15,11-32) nám ponúka odpoveď. Milosrdenstvo znamená vrátiť sa do otcovho domu, aby sme “boli - zotr... [read more]
 • Kristus vstal z mŕtvych! S radosťou vám oznamujeme niektoré správy z našich realit v Indii: - V stredu 20. januára, naš brat Rathin, z oázy Krishnagiri (Južná India), zložil sľuby na obdobie troch rokov. - V stredu 27. januára bola posvätená nová kaplnka v realite Bakrol, asi 200km od oázy Jhabua (Severna India), arcibiskupom Gandhinagaru, Mons.Thomasom Macwanom, a tiež prítomným biskupom Udaipurskej diecézy a novým biskupom Jhabuanskej diecézy. - Vo štvrtok 28.januára, v oáze Jhabua (Severn... [read more]
 • Všetkým bratom a sestrám z Oáz - Realít Koinonie Ján Krstiteľ Kristus vstal zmŕtvych! Práve keď píšem tento list na budúci advent, sa nachádzam ako pútnik v Izraeli. Akurát som dokončil návštevu Nazareta. Zajtra ma čaká Vrch blahoslavenstiev a Kafarnaum a potom postupne ostatné. Takže moje myšlienky sa hýbu v tejto duchovnej oblasti a nemôžem ináč, ako byť ňou mocne ovplyvnený. Tu to všetko hovorí o ohlasovaní a o prijatí. Zdá sa, akoby všetky tieto miesta robili ozvenu jubilejnému roku milo... [read more]
 • Plní vďačnosti Pánovi za Jeho vernosť, vám oznamujeme dve udalosti, ktoré sa v Koinonii udiali len nedávno. V sobotu 10 októbra 2015 bol náš brat, o. Gionata, pastier oázy v Recanati, počas eucharistického slávenia uvedený do úradu farára vo farnosti Sv. Jána Krstiteľa v a Poggio di Bretta (Ascoli Piceno) biskupom z Ascoli, Mons. Giovannim D’Ercole, v prítomnosti mnohých bratov a sestier z komunity. Tento nový krok posilňuje miestu komunitu, dáva jej nové evanjelizačné horizonty a je to zároveň... [read more]
 • Kristus vstal z mŕtvych! Drahí bratia a sestry, všetkým vám prajem, aby ste prežili slávnosť Jána Krstiteľa ako obnovu nášho povolania: byť prameňom radosti pre našich bratov a sestry spôsobom, ako to ohlásil anjel Zachariášovi. Plzeň-Valcha, 24. júna 2015 o. Alvaro Grammatica generální pastýř
 • Na Kvetnú nedeľu 29. marca 2015 zložil Michele večné záväzky a Emmanuel záväzky na tri roky v našej oáze Lourdes Mission v JAR. Slávenie prebehlo za prítomnosti Mons. Dziuby a početného zástupu. Ďakujeme Pánovi, ktorý nám požehnal a aj za nádherné počasie.
 • Všetkým bratom a sestrám z Oáz - Realít Koinonie Ján Krstiteľ Kristus vstal zmŕtvych! „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.“ (Jn 15, 13) Čo od nás žiada Pán v tomto Veľkom pôste? Tento rok nás Cirkev, listom pápeža Františka na Veľký pôst, pozýva k tomu, aby sme vzpružili naše srdcia (cfr. Jak 5, 8), a aby sme sa vyzliekli z postojov ľahostajnosti, aby sme mohli žiť so súcitom. Žiť so súcitom znamená vidieť, že náš život sa realizuje vďaka životu iných. Zo... [read more]
 • Všetkým bratom a sestrám z Oáz - Realít Koinonie Ján Krstitel' Kristus vstal zmŕtvych! V biblii je podobenstvo, ktoré stále priťahovalo moju pozornosť. Ide o podobenstvo o svadobnej hostine, ktoré sa nachádza v Matúšovom Evanjeliu v 22 kapitole. Kráľ pozval hostí na svadbu svojho syna, ale pozvaní na to nereagovali. A preto kráľ poslal svojich sluhov do ulíc, aby išli a pozvali všetkých, ktorých nájdu, dobrých aj zlých. Jedinou podmienkou bol svadobný odev. Miestnosť sa naplnila. Medzi pozva... [read more]