Čo bolo udalosti

 • Expired
 • Drahí bratia a sestry, s radosťou vás informujeme, že pri príležitosti 40. výročia založenia našej komunity, od štvrtka 22. do soboty 24. augusta 2019 sa uskutoční medzinárodný kongres Koinonie Ján Krstiteľ. 
Udalosť sa uskutoční v Kongresovom centre Praha, ako v roku 2009 a 2016. 
Príchody sú plánované na stredu 21. augusta večer a odchody na nedeľu 25. augusta ráno.  Termín Kongres začína vo štvrtok 22. augusta 2019 o 9:00 a končí v sobotu 24. augusta o 18:30. Balík “s ubytovaním” za... [read more]
 • Expired
 • Kristus vstal z mŕtvych! Drahí bratia a sestry, Od pondelka 6. do piatku 17. augusta 2018 vás pozývame zdokonaliť vašu angličtinu 
a v rovnakom čase objaviť krásy Írska, 
vychutnávať si jeho kultúru a stretnúť nových priateľov! Účastníci musia mať dovŕšených 18 rokov. Pre ďalšie informácie kontaktujte: christine@koinonia.ie Tel: +44 7547 298830 Cena: £300 libier
 • Expired
 • Od 19. do 22. júla 2018, federálne Sídlo organizuje seminár vyhradený pre koordinátorov a zodpovedných našich Koinonií po celom svete. Budovať Koinoniu je neustála práca. Nejedná sa iba o odštartovanie a udržovanie začatej cesty. Sme volaní predovšetkým rozvíjať komunitu takým spôsobom, aby mohla prinášať hojné ovocie, ktoré je trvácne a chutné. Aké ovocie? Na pomoc nám prichádza proroctvo o Camparme, ktoré nám pripomína, že sme povolaní k svätosti a k t... [read more]
 • Expired
 • OD 1. DO 4. FEBRUÁRA 2018 Federálne Sídlo organizuje seminár formácie k duchovnému životu: “Rôzne formy modlitby”. Proroctvo o Camparme nám pripomína, že sme povolaní k tomu, aby naše ruky boli neustále obrátené smerom k Nemu, aby mohli byť požehnané na dielo, ktoré máme vykonať. Viac ako inokedy je potrebné nanovo posilniť naše bytie byť mužmi a ženami modlitby, bez ktorej dokážeme len málo. Rásť v živote modlitby sa preto stáva základným k tomu, aby sme boli pravým “camparmonitom”, p... [read more]
 • Expired
 • Kristus vstal z mŕtvych! Drahí bratia a sestry, s radosťou vás pozývame na našu 4. Letnú Medzinárodnú Školu Angličtiny Koinonie Ján Krstiteľ, ktorá sa uskutoční v The Braid, Írsko. Bude to pekná skúsenosť, počas ktorej budete môcť objaviť írsku kultúru, krásy krajiny a užívať si srdečné írske prijatie! Škola sa uskutoční od 20. augusta (príchody) do 31. augusta (odchody) a cena je 275 libier. V cene je zahrnutá strava, ubytovanie a vyučovacie hodiny. Odovzdajte správu aj iným nad 18 rokov, k... [read more]
 • Expired
 • V dňoch od 13. do 16. júla 2017, Federálne sídlo organizuje seminár vyhradený predovšetkým pastierom, koordinátorom a zodpovedným za služby Koinonie Ján Krstiteľ. Milovať a sýtiť ovce, sú dve činnosti, ktoré kvalifikujú každého služobníka, povolaného k tomu, aby pásol Pánove stádo: stádo, ktoré nám nepatrí, ale ktoré nám je zverené od Pána. To budú dve línie, ktoré nám pomôžu kráčať ďalej v prijatej službe, ktorá nie je súkromnou záležitosťou, ale službou, v ktorej sa zodpovedáme komuni... [read more]
 • Expired
 • „Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa 
k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo.” Mt 19,5-6 V dňoch od 18. do 21. mája 2017, federálne sídlo Koinonie organizuje seminár zaoberajúci sa životom rodiny v Koinonii Ján Krstiteľ vo svetle aktuálnych indikácií Magistéria Cirkvi. Cieľom seminára je ponúknuť nosné línie pre taký rodinný životný štýl, ktorý sa bude vyznačovať povolaním byť „domácou cirkvou” – komunitou života a lásky, kde láska žiari ... [read more]
 • Expired
 • Všetkým bratom a sestrámz Oáz - RealítKoinonie Ján Krstiteľ Kristus vstal z mŕtvych!      Prešlo 37 rokov a ešte stále sme tu, spolu, aby sme svedčili o Pánovej vernosti. V tomto období sa niektorí pripojili, iní nás nechali, ale naše kráčanie sa neprerušilo.      Ako rieka, ktorá steká do údolia, mohutnie, naberá na sile a nakoniec sa stáva prameňom požehnania pre nížinu. Presne tak to bolo aj s Koinoniou Ján Krstiteľ. Veľmi dobre je to vyjad... [read more]
 • Expired
 •   Kristus vstal z mŕtvych! Drahí bratia a sestry, S veľkou radosťou by som chcela predložiť pozvanie, pre našich bratov a sestry, ktorí túžia naučiť sa anglicky, na kurz angličtiny v našom študijnom dome v „The Braid” v Írsku. Tu nám Pán požehnal dom v prekrásnom prostredí, pod kopcom, na ktorom Sv. Patrik pásol ovce, je to pokojná lokalita ideálna na štúdium. 3. medzinárodná škola angličtiny sa bude konať v dňoch od 5 do 14 júla 2016 a je otvorená pre všetkých bratov a sestry z Koino... [read more]
 • Expired
 • V dňoch od 9. do 12. júla 2015 Federálne sídlo koinonie organizuje seminár zameraný na význam prvotného prorockého slova, na takzvané „proroctvo o Camparme“. História, aktuálnosť a perspektívy to sú tri línie, ktoré nás budú viesť k lepšiemu pochopeniu, vo svetle 36-ročného komunitného kráčania, našej identity a nášho poslania, s vernosťou evanjeliu a Cirkvi. Vzhľadom na špecifickosť témy, ktorou sa budeme zaoberať, je tento seminár vyhradený pastierom oáz, zodpovedným za jednotlivé reality a k... [read more]