Sľuby v Lourdes Mission – JAR

 
 

Na Kvetnú nedeľu 29. marca 2015 zložil Michele večné záväzky a Emmanuel záväzky na tri roky v našej oáze Lourdes Mission v JAR. Slávenie prebehlo za prítomnosti Mons. Dziuby a početného zástupu.
Ďakujeme Pánovi, ktorý nám požehnal a aj za nádherné počasie.