III NIEDZIELA ZWYKŁA (A)

Niedziela 22 stycznia 2023
Mt 4,12-23

«Gdy [Jezus] posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: “Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”».
(Mt 4,12-17)

Co ciekawe, Jezus rozpoczyna swoje nauczanie tymi samymi słowami co Jan Chrzciciel: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Teraz jednak, wraz ze zmianą głoszącego, zmienia się także akcent przesłania: u Jana Chrzciciela wybrzmiewał imperatyw „nawróćcie się”; u Jezusa akcent pada bardziej na „albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Teraz przyszło prawdziwe światło, jest to światło Mesjasza, który jest pośród nas. Tam gdzie jest ciemność, nie ma piękna, nie ma jasności, nie ma tożsamości, nie ma pełni życia, nie ma radości, nie wiadomo dokąd się zmierza,… Jezus, jak nikt przed Nim, oświecił świat poprzez Słowo, wypowiadając słowa przebaczenia, miłosierdzia, służby, miłości, nawet dla nieprzyjaciół! On uzdrawiał, okazując współczucie chorym, cierpiącym, potrzebującym,… przede wszystkim realizował sedno swojego przesłania: wezwanie aby umrzeć dla siebie, dla naszych zamknięć i egoizmów. Dzięki Jego wierności, to światło, które oświeca, może zamieszkać w nas, we mnie, w tobie,… “Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.” (J 12,24).

Prawdziwe nawrócenie polega na przyznaniu, że jesteśmy ciemnością i pozwoleniu się oświecić!

O. Giuseppe