XI NIEDZIELA ZWYKŁA (B)

Niedziela 16 czerwca 2024
Mk 4,26-34

«Jezus mówił do tłumów: “Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak.”».
(Mk 4,26-27)

To proste zdanie Mistrza daje nam wyobrażenie o wewnętrznej mocy królestwa Bożego, które wzrasta niezależnie od naszej obserwacji czy interwencji. Jeśli się rozejrzymy, odkryjemy, że ta zasada tak samo dotyczy życia, z jego hojnością i spontanicznością; w istocie królestwo Boże jest królestwem Życia. Naprawdę wystarczy, jak mówi Jezus, wrzucić ziarno w ziemię, a coś wzejdzie… Tak, ponieważ potrzeba początkowego ziarna, aby dać życie rzeczywistości, bez tego nic się nie narodzi. W innym fragmencie Ewangelii Jezus porównuje ziarno do Słowa Bożego. Ma ono tę naturalną cechę, że jest proste, bezpośrednie i zrozumiałe: Jezus używa przypowieści, czyli przykładów, aby przybliżyć przesłanie Ewangelii do naszej rzeczywistości. Regularne czytanie Słowa Bożego, w samotności lub w kontekście rodzinnym, czyni nas coraz bardziej świadomymi obietnic Pana dla nas i zaszczepia w nas ziarno mentalności królestwa Bożego. I tak, stopniowo, spontanicznie, przyswajamy sobie ewangeliczne kryteria osądu, które rozbijają struktury mentalności świata.

Dlatego nie wystarczy słuchać Ewangelii raz w tygodniu; lepiej jest codziennie czytać fragment Pisma Świętego, aby pozwolić działać w nas spontaniczności Królestwa. Pamiętajmy o tym, co powiedział Jezus: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4).

O. Giuseppe