Loading...
Domů2023-10-11T11:05:10+02:00

MODLITBA
ZA IZRAEL

Žalm 121

Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc?
Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.
Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.
Ano, nedříme a nespí TEN, JENŽ CHRÁNÍ IZRAELE.
Hospodin je tvůj ochránce,
Hospodin je ti stínem po pravici.
Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc.
Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.
Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.

ÚVODNÍ STRÁNKA

Sledujte nejnovější události v Koinonii Jan Křtitel ve světě.

KOINONIA JAN KŘTITEL

AKTUALITY

KALENDÁŘ

ČLÁNKY

PŘEDNÁŠKY

KOINONIA VE SVĚTĚ

Go to Top