Migawki z rekolekcji w Nowym Radzicu, 23-25 sierpnia 2023