Pohledy ze setkání v Nowy Radzic, Polsko, od 23. do 25. srpna 2023