Pätnásty diel zo série vyučovaní o. Ricarda Argañaraza, zakladateľa Koinonie Ján Krstiteľ, na tému „Filotea – Úvod do zbožného života“, od sv. Františka Saleského.

Téma: Spoveď a otvorenosť srdca

– LEN PRE ČLENOV KOINONIE JÁN KRSTITEĽ –

***AUDIO V TALIANČINE***