Národný kongres Koinonie Ján Krstiteľ z USA, ktorý sa uskutočnil od 3. do 5. mája 2024 v kostole Navštívenia v Brooklyne v New Yorku.