Osmý díl série přednášek P. Ricarda Argañaraze, zakladatele Koinonie Jan Křtitel o “Úvodu do zbožného života – Filotea” sv. Františka Saleského.

Téma: Osobní modlitba, účinky, metoda

– POUZE PRO VNITŘNÍ POTŘEBU ČLENŮ KOINONIE JAN KŘTITEL

*** AUDIO V ITALŠTINĚ ***