Červen 2023

  • 20. června: návštěva Camparma, Itálie
  • 21. června: národní italská rada v Recanati, Itálie
  • 22.–24. června: Řím, Itálie
  • 24. června: setkání Koinonie v Římě, Itálie
  • 25. června: setkání Koinonie v Bielle, Itálie