Kristus vstal z mrtvých!

Milovaní,

sdělujeme, že Pán k sobě v dnešní den slavnosti Zjevení Páně povolal našeho bratra P. Ignace, náležejícího do komunity v Cogollu. P. Ignace absolvoval v květnu loňského roku transplantaci ledviny, poté, co byl několik let na dialýze. Před několika dny byl hospitalizován kvůli infekci v těle, tu však překonal a vrátil se opět domů. Dnes ráno v 8:00 hodin ho komunita našla v jeho pokoji bez známek života z důvodu zástavy srdce. P. Ignacovi bylo 38 let a právě dnes slavil 5. výročí svých věčných slibů. Radujme se tedy z toho, že odešel naproti Ženichovi.

Vzpomínejme na něj s láskou a připojme se k modlitbě otce Ricarda, komunity v Cogollu a jeho příbuzných v Kongu.

Jakmile to bude možné, sdělíme Vám kdy a kde se bude konat pohřeb – Beránkova svatba.

Díky, Ignaci, za tvé svědectví a příklad ctnosti. Odpočívej v pokoji!