Březen 2024
•11.-15. března: duchovní cvičení pro zasvěcené bratry a sestry ze severní a východní Evropy, Licheń, Polsko
•19.-21. března: setkání s kardinálem – Anders Arborelius, biskupem ve Stockholmu, Švédsko