BOŻE NARODZENIE (msza w dzień)

Niedziela 25 grudnia 2022
J 1,1-18

«A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy».
(J 1,14)

Oto absolutna nowość Nowego Testamentu: Słowo stało się ciałem, stając się człowiekiem. Aby lepiej zrozumieć przejście między Starym a Nowym Testamentem, możemy przypomnieć sobie, co przydarzyło się prorokowi Jeremiaszowi: otrzymał on polecenie od Pana, aby zszedł do domu garncarza, a tam zobaczył, jak ten własnymi rękami formuje glinę według własnego upodobania, realizując w ten sposób to, co zaplanował. Gdy rozważał tę scenę, Pan przemówił do niego: „Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku” (Jr 18,6).

W momencie wcielenia sytuacja ulega odwróceniu: garncarz stał się gliną, Bóg stał się człowiekiem!

Nie podążamy zatem za kulturą chrześcijańską, ani nawet za doktryną, ale za osobą: Jezusem Chrystusem, Prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem!

Wcielenie przypomina nam o konkretności naszego powołania do bycia chrześcijanami, powołania, które chce, abyśmy byli świadkami obecności Jezusa, w każdych okolicznościach i pomimo wszystko!

O. Giuseppe