NARODENIE PÁNA (omša počas dňa)

Nedeľa 25. december 2022
Jn 1, 1-18

«A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.»
(Jn 1, 14)

Tu sa nachádza absolútna novinka Nového zákona: Slovo sa stalo telom, keď sa stalo človekom. Aby sme lepšie porozumeli prechodu medzi Starým a Novým zákonom, môžeme si pripomenúť, čo sa prihodilo prorokovi Jeremiášovi. Dostal od Pána príkaz zostúpiť do hrnčiarskej dielne. Tam pozoroval hrnčiara pri práci, ako vlastnými rukami modeluje hlinu podľa toho, ako sa mu zapáči a podľa toho, čo si naplánoval. Keď tak premýšľal o tomto výjave, Pán k nemu prehovoril: „Áno, ako je hlina v hrnčiarových rukách, tak ste vy v mojich rukách, dom Izraela“ (Jer 18, 6).

Vtelením sa situácia obracia – hrnčiar sa stal hlinou, Boh sa stal človekom!

Nenasledujeme teda kresťanskú kultúru ani doktrínu, ale osobu – Ježiša Krista, pravého Boha a pravého človeka!

Vtelenie nám pripomína konkrétnosť nášho povolania byť kresťanmi. Povolania, ktoré od nás vyžaduje, aby sme boli svedkami Ježišovej prítomnosti za každých okolností a napriek všetkému!

o. Giuseppe