XXI NIEDZIELA ZWYKŁA (A)

Niedziela 27 sierpnia 2023
Mt 16,13-20

«Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: “Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”. A oni odpowiedzieli: “Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: “A wy za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział Szymon Piotr: “Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”».
(Mt 16,13-16)

Znajdujemy się u podnóża góry Hermon w pobliżu Cezarei Filipowej. Mistrz pyta swoich uczniów o opinię ludzi na Jego temat, a później prosi o ich zdanie.

W ewangeliach synoptycznych odpowiedź na pytanie Jezusa jest taka sama: Jan Chrzciciel lub Eliasz. Związek między tymi dwoma prorokami pochodzi z wyroczni proroka Malachiasza. Mówi on o posłańcu Eliaszu, który zostanie wysłany przez Boga, aby przygotować „dzień Pański”.

Ewangeliści Mateusz i Marek piszą: „za kogo ludzie uważają…”, podczas gdy Łukasz używa terminu „tłumy„. Prawdopodobnie chodzi tu o tłumy faryzeuszy, którzy wierzą w zmartwychwstanie i z tego powodu u Łukasza mamy odpowiedź: „któryś z dawnych proroków zmartwychwstał” (Łk 9:19). Natomiast u Mateusza i Marka nie ma wzmianki o zmartwychwstaniu, co sugeruje wąską grupę saduceuszy, którzy zaprzeczali zmartwychwstaniu. Co więcej, u Mateusza pojawia się dodatkowa wzmianka: oprócz Jana Chrzciciela i Eliasza, ludzie uważają, że Jezus może być prorokiem Jeremiaszem, który w swoim kontekście był postrzegany przez opinię publiczną jako pacyfista, ponieważ głosił poddanie się Babilończykom; podobnie Jezus nie sprzeciwiał się okupacji rzymskiej.

Wszystko to oznacza, że postać Jezusa była interpretowana zgodnie z pewnymi kategoriami związanymi z kulturą i tradycją tamtych czasów. Jedynym, któremu udaje się wyłamać z tego schematu, jest Piotr, który odpowiada dogmatycznym tonem: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.

Gdyby Jezus zadał ci dziś to samo pytanie: Kim jestem dla ciebie? Co oznacza dla ciebie słowo CHRYSTUS lub MESJASZ? Sędzia, dobry człowiek, biedak niesprawiedliwie zabity, ktoś, kto troszczy się o innych, ale nie o ciebie, przyjaciel? … Co byś odpowiedział?

Aby poznać prawdziwy charakter i oblicze naszego Boga, jedyną Gwiazdą, za którą należy podążać, jest Jego Słowo. Czytając Biblię każdego dnia, odkrywamy, kim On jest, co dla nas uczynił i czyni. Jak mówi św. Hieronim w swoim komentarzu do Księgi Izajasza: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

O. Giuseppe