21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (A)

Nedeľa 27. august 2023
Mt 16,13-20

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“
(Mt 16,13-16)

Nachádzame sa na úpätí hory Hermon neďaleko Cézarey Filipovej. Majster sa svojich učeníkov pýta, čo si o ňom myslia ľudia, a neskôr sa to isté pýta aj ich.

V synoptických evanjeliách je odpoveď na Ježišovu otázku rovnaká – Ján Krstiteľ alebo Eliáš. Spojitosť medzi týmito dvoma prorokmi vychádza zo slov proroka Malachiáša, ktorý hovorí o poslovi Eliášovi. Toho Boh posiela, aby pripravil „Pánov deň“.

Evanjelisti Matúš a Marek píšu: „za koho pokladajú ľudia…“, kým Lukáš používa výraz „zástupy“. Pravdepodobne ide o zástupy farizejov, ktoré veria v zmŕtvychvstanie, a preto máme opäť u Lukáša odpoveď: „vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov“ (Lk 9, 19). Na druhej strane, v Matúšovom a Markovom evanjeliu sa tu o vzkriesení nehovorí, čo naznačuje, že ide o obmedzenú skupinu saducejov, ktorí vzkriesenie popierali. V Matúšovom evanjeliu je navyše dodatok. Okrem Jána Krstiteľa a Eliáša si ľudia myslia, že Ježiš by mohol byť prorok Jeremiáš, ktorého verejnosť v jeho kontexte vnímala ako pacifistu, pretože hlásal podrobenie sa Babylončanom. Podobne ani Ježiš sa nepostavil proti rímskej okupácii.

To všetko znamená, že Ježišova postava bola interpretovaná podľa určitých kategórií spojených s kultúrou a tradíciou tej doby. Jediný, kto sa dokáže vymaniť zo škatuľky, je Peter, ktorý odpovedá dogmatickým tónom: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“

Keby ti Ježiš dnes položil tú istú otázku – za koho ma pokladáš? Čo pre teba znamená slovo KRISTUS alebo MESIÁŠ? Sudca, dobrák, chudák, ktorého nespravodlivo zabili, človek, ktorý sa stará o iných, ale nie o teba, priateľ?… Čo by si na to odpovedal?

Ak chceme poznať skutočný charakter a tvár nášho Boha, jedinou hviezdou, ktorú musíme nasledovať, je jeho slovo. Každodenným čítaním Biblie objavujeme, kto je, čo pre nás urobil a robí. Ako hovorí svätý Hieronym vo svojom komentári k Izaiášovi: „Neznalosť Písma je neznalosť Krista.“

o. Giuseppe