XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA (A)

Niedziela 10 września 2023
Mt 18,15-20

«Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».
(Mt 18,19-20)

Amen” to hebrajski termin występujący w Ewangelii Mateusza około 30 razy, a kiedy pojawia się na początku mów Jezusa, jest tłumaczony jako „zaprawdę”. Nadaje on powagi wypowiedzi, ale przede wszystkim wskazuje, że to, co zostanie powiedziane, jest godne wiary, prawdziwe, pewne i wiążące dla tego, kto to mówi, w tym przypadku dla samego Jezusa! Dlatego musimy zwrócić szczególną uwagę na słowa, które są poprzedzone przez „amen„. Jezus mówi o modlitwie wspólnotowej i warunkach jej skuteczności:

– być we dwoje (co najmniej!);

– prosić! Jest to warunek sine qua non, bez którego nic nie osiągniemy. Prosić nie tylko o coś, ale o wszystko! Nawet o wielkie łaski, uzdrowienia…;

– być zgodnym. Grecki czasownik to symfonèo, dosłownie oznacza harmonijne strojenie wielu instrumentów muzycznych. Stąd również słowo „symfonia”.

Jesteśmy wezwani do „zgodności” w naszej modlitwie rodzinnej lub wspólnotowej, aby nie być tymi, którzy „fałszują”. Jest to najdelikatniejszy punkt tego przedsięwzięcia, ponieważ oznacza nie tylko jedność celu i zgodę co do prośby kierowanej do Ojca, ale także osiągnięcie harmonii w naszych wypowiedziach, uczestniczenie we wzajemnej modlitwie poprzez wychodzenie z wiru naszego egoizmu, bycie jednym sercem i jednym duchem (por. Dz 4, 32); krótko mówiąc, „tworzenie symfonii”.

Zestrojenie naszych instrumentów oznacza wzajemne pojednanie, spojrzenie sobie w oczy i otwarcie naszych serc, aby pozbyć się każdego ciężaru lub cienia, który może przyczynić się do fałszowania w modlitwie. Tak jak instrument, który pozostając w zbyt zimnym lub zbyt gorącym miejscu, rozstraja się, tak samo dzieje się z naszym sercem. Tylko poprzez przebaczenie i pojednanie nasza modlitwa staje się symfonią, która wznosi się do nieba i sprowadza łaski, o które prosimy. Jezus obiecał to, zobowiązując się poprzez amen.

Dość więc życia jako zrezygnowani chrześcijanie! Jezus wzywa nas, abyśmy prosili, razem, zgodnie, pojednani, z ufnością i pewnością, że to, o co prosimy, otrzymamy, ponieważ On prosi Ojca razem z nami.

O. Giuseppe