I NIEDZIELA ADWENTU (B)

Niedziela 3 grudnia 2023
Mk 13,33-37

«Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!».
(Mk 13,33-37)

Jedno jest pewne: Jezus powróci! Pytanie nie brzmi CZY, ale KIEDY. Sam Pan mówi nam, abyśmy byli uważni, ponieważ nie znamy „czasu”, grecki termin to kairós. Czas ten jest rozumiany jako okazja, sposobność. W starożytnej Grecji Kairós był bóstwem, które niespodziewanie pojawiało się i przynosiło dary. Nie jest to czas ilościowy (jak chrónos), ale jakościowy. Istnieje kairós obiektywny i kairós osobisty lub subiektywny. Na przykład czas powrotu Jezusa jest obiektywny i dotyczy całej ludzkości.

Drugim pojęciem, które Jezus podkreśla, jest „czuwanie”. Czyni to poprzez czterokrotne użycie tego czasownika i dodanie ostrzeżenia: „by nie zastał was śpiących”. Dzieje się tak, ponieważ nie wiemy, kiedy Pan powróci. W rzeczywistości jednak możemy powiedzieć, że znamy „godzinę”! To sam Jezus objawia nam ją w przypowieści o dziesięciu pannach (Mt 25): Oblubieniec przyjdzie o północy. To szczególny czas, przeciwieństwo południa, najciemniejsza godzina. Czasy, w których żyjemy, również są ciemne. Mentalność świata jest obecnie daleka od Ewangelii, jej wartości, kryteriów i pojęć, które są błędnie przedstawiane i spłycane. Mówi się nawet o postchrześcijaństwie!

Czuwajmy zatem i uważajmy, mając w ręku Słowo Boże i zwracając uwagę na znaki i wydarzenia, które mają miejsce. Słońce już dawno zaszło!

O. Giuseppe