1.NEDĚLE ADVENTNÍ (B)

Neděle 3. prosince 2023
Mk 13,33–37

„Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Jako člověk, který je na cestách: než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno; aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde. Co vám říkám, říkám všem: Bděte!“
(Mk 13,33–37)

Jedna věc je jistá: Ježíš znovu přijde! Otázka nezní JESTLI, ale KDY. Sám Pán nám říká, abychom se měli na pozoru, protože neznáme tu „pravou chvíli“, řecký výraz je kairos. Tento čas je chápán jako dobrá příležitost. Ve starověkém Řecku byl Kairos božstvem, které se nečekaně objevovalo a přinášelo dary. Nejde o kvantitativní čas (jako u chronos), ale o čas kvalitativní. Existují objektivní kairos a jsou i kairos osobní nebo subjektivní. Například Ježíšův druhý příchod je objektivní a týká se celého lidstva.

Druhý pojem, který Ježíš zdůrazňuje, je „bdít“. Činí tak tím, že toto sloveso použije čtyřikrát a připojí varování: „aby vás nenalezl spící“. Je to proto, že nevíme, kdy Pán znovu přijde. Ve skutečnosti však můžeme říci, že „hodinu“ známe! Je to sám Ježíš, kdo nám ji vyjevuje v podobenství o deseti pannách (Mt 25): Ženich přijde o půlnoci. Je to zvláštní čas, je to opak poledne, je to nejtemnější hodina. I doba, ve které žijeme, je temná. Mentalita světa je již daleko od evangelia, od jeho hodnot, kritérií a pojmů, které jsou překrucovány a přibarvovány. Dokonce se mluví o postkřesťanství!

Bděme tedy a mějme se na pozoru, se Slovem Božím v rukou, a se všímavostí ke znamením a událostem, které se dějí. Slunce již dávno zapadlo!

P. Giuseppe