1. ADVENTNÁ NEDEĽA (B)

Nedeľa 3. december 2023
Mk 13,33-37

,,Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!”.
(Mk 13,33-37)

Jedno je isté: Ježiš sa vráti! Otázka neznie ČI, ale KEDY. Sám Pán nám hovorí, aby sme boli opatrní, pretože nepoznáme ,,čas”, grécky výraz je kairós. Tento čas sa chápe ako príležitosť, možnosť. V starovekom Grécku bol Kairós božstvom, ktoré sa nečakane objavilo a prinieslo dary. Nie je to kvantitatívny čas (ako je naopak chrónos), ale kvalitatívny. Existuje objektívny kairós, osobný alebo subjektívny kairós. Napríklad ten o Ježišovom príchode je objektívny a týka sa celého ľudstva.

Druhý pojem, ktorý Ježiš zdôrazňuje, je pojem ,,bdenie”. Robí to tak, že toto sloveso používa štyrikrát a pridáva varovanie: ,,Aby vás nenašiel spať”. Je to preto, lebo nevieme, kedy sa Pán vráti. V skutočnosti však môžeme povedať, že poznáme ,,hodinu”! Je to sám Ježiš, ktorý nám ju odhaľuje v podobenstve o desiatich pannách (Mt 25): Ženích príde o polnoci. Je to zvláštny čas, je to opak poludnia, je to najtemnejšia hodina. Aj časy, v ktorých žijeme, sú temné. Mentalita sveta je teraz vzdialená od evanjelia, jeho hodnôt, kritérií a pojmov, ktoré sú skreslené a presladené. Hovorí sa dokonca o postkresťanstve!

Preto bdejme a buďme ostražití, s Božím slovom v ruke a pozorní na znamenia a udalosti, ktoré sa dejú. Slnko už dávno zapadlo!

o. Giuseppe