II NIEDZIELA ZWYKŁA (A)

Niedziela 15 stycznia 2023
J 1,29-34

«Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: “Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: ‛Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie’. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi” Jan dał takie świadectwo: “Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ‛Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym’. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».
(J 1,29-34)

Jan rozpoznaje Jezusa pośród wielu: nie jest jednym z wielu, którzy do niego przychodzą, ale jest Tym, dla którego został posłany, jest Tym, który czyni różnicę! Ważne jest również, abyśmy i my mieli oczy proroka, abyśmy potrafili dostrzec JEGO obecność w zwykłych wydarzeniach. Jan opisuje go jako „Baranka Bożego, który gładzi grzech świata”. Grzech jest wielką tragedią, jaka spotkała ludzkość, spowodował bowiem zerwanie relacji z Bogiem, z innymi i z samym sobą. Dzięki Barankowi bez skazy, Jezusowi, ta tragedia stała się dramatem, który w Nim ma rozwiązanie! Jezus wziął na siebie zło świata, a jego krzyż jest nowym drzewem życia, zdolnym do pochłaniania dwutlenku węgla i przekształcania go w tlen.

„Patrzmy na Niego i promieniejmy radością” – mówi psalm. Otwórz swoje serce i ofiaruj Mu swoje życie!

O. Giuseppe