2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (A)

Nedeľa 15. január 2023
Jn 1, 29-34

Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu.“ Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: ‚Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.‘ A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.“
(Jn 1, 29-34)

Ján spoznáva Ježiša medzi mnohými ľuďmi. Ježiš nie je jedným z mnohých, ktorí k Jánovi prichádzajú. On je práve ten, kvôli ktorému bol Ján poslaný. On je ten, kto prináša zmenu! Aj pre nás je dôležité, aby sme mali prorocké oči, aby sme dokázali identifikovať JEHO prítomnosť vo všednosti každodenných udalostí. Ján ho opisuje takto: „Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta“. Hriech je veľká tragédia, ktorá zasiahla ľudstvo a spôsobila rozchod s Bohom, s druhými a so sebou samými. Vďaka nepoškvrnenému baránkovi Ježišovi sa z tejto tragédie stala dráma, ktorá má svoje riešenie v ňom! Ježiš vzal zlo sveta a jeho kríž je novým stromom života, schopným absorbovať oxid uhličitý a premeniť ho na kyslík.

„Na neho hľaďte a budete žiariť,“ hovorí žalm. Otvor svoje srdce a ponúkni mu svoj život…

o. Giuseppe