V NIEDZIELA ZWYKŁA (A)

Niedziela 5 lutego 2023
Mt 5,13-16

«Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».
(Mt 5,13-16)

Po wypowiedzeniu Błogosławieństw, Jezus kontynuuje swoje nauczanie poprzez stwierdzenia dotyczące istoty bycia uczniem: sól ziemi i światło świata. Ale jakie są cechy tych elementów według Biblii?

Sól
W księdze Mądrości Syracha (39,26), na liście rzeczy najbardziej potrzebnych dla życia człowieka, sól jest wymieniona nawet przed mąką! Sól jest używana do przyprawiania i konserwowania żywności, ale ciekawe jest to, że gdy w Księdze Liczb 18,19 Bóg zawiera przymierze z Aaronem i jego potomkami, „nienaruszalne, wiekuiste przymierze”, po hebrajsku brzmi to tak: berit melach olam, czyli dosłownie „przymierze soli”, a więc symbol wierności!
Obecność uczniów w świecie jest więc porównana do obecności soli w pożywieniu: są powołani, by nadawać smak życiu, ale także by żyć z mądrym spojrzeniem, otwartym na życie wieczne i na Bożą Opatrzność, która wszystkim kieruje… nie zapominając jednak o wierności!

Światło
W Psalmie 27,1 czytamy, że „Pan jest moim światłem”; w 1J 1,5 „Bóg jest światłością”; w Psalmie 119,105 „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp”; ten, kto praktykuje i naucza Słowo, jest „światłością dla pogan” zgodnie z proroctwem Izajasza (42,6; 49,6). Jest to proroctwo wyraźnie odnoszące się do Mesjasza, dlatego w J 8,12 Jezus mówi: „Ja jestem światłością świata!”. Uczestniczymy zatem w świetle Jezusa Mesjasza, w Nim jesteśmy światłem razem z naszymi siostrami i braćmi.

Bądźmy więc solą i światłem, czyli pozostańmy Mu wierni!

O. Giuseppe